LET OP: De advertentiekosten worden verhoogd per 01-01-2024 Hele pagina €22,50 , Halve pagina €15,50 en Kwart pagina €9
LVH Courant
Abonneren

Privacybeleid

Het recht om geïnformeerd te worden is één van de nieuwe privacyrechten. In dat kader hebben abonnees en andere betrokkenen bij de LVH courant het recht om te weten wat we met hun persoonsgegevens doen.

Bezorgers van de LVH Courant

Van onze bezorgers vragen en verwerken wij naam, contactgegevens, NAW gegevens en rekeningnummer. Dit hebben wij nodig om de bezorger te voorzien van de wekelijkse krantjes om te bezorgen en om de vergoeding die hiervoor staat, uit te betalen.

Abonnees

Van onze abonnees vragen en verwerken wij alleen de hoogst noodzakelijke gegevens. Naast naam, contactgegevens, NAW gegevens, bankgegevens en een machtiging voor de jaarlijkse incasso. We gebruiken deze gegevens voor de jaarlijkse incasso van het abonnement van de LVH Courant. En voor het wekelijks verspreiden van onze LVH courant, per email of bezorging thuis op papier.

Vrijwilligers

Het bestuur van de LVH Courant bestaat uit vrijwilligers. Van onze vrijwilligers vragen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, NAW gegevens. We gebruiken deze gegevens om in snel in contact te kunnen treden met onze vrijwilligers en uit te nodigen voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Website

Via onze website houden we belangstellenden op de hoogte van onze activiteiten. En voor het laten doorgeven van mutaties, aanmeldingen en content voor onze LVH Courant. Om dit veilig te doen maken we voor de website gebruik van een veilig SSL verbinding te herkennen aan https:// in de werkbalk van ons adres.

Bescherming persoonsgegevens

Stichting LVH Courant neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen die vanuit hun taak die gegevens echt nodig hebben. Bij mailing aan meerdere e-mailadressen wordt de ‘BCC’ gebruikt.

Inzage

Personen wiens gegevens door Stichting LVH Courant worden verwerkt, hebben recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan men een afspraak maken bij de voorzitter via: lvhcourant@gmail.com.